Inloggningen avbruten
Stäng
Felaktiga inloggningsuppgifter
Stäng
Inloggningsuppgifter saknas
Stäng
Inloggningen lyckades
Felaktiga inloggningsuppgifter
Produkten har lagts i din varukorg
Signeringsprocessen avbruten
Transaktionen kommer nu att behandlas.

Om personuppgiftshantering

Vi på Resurs Bank uppskattar ditt besök på vår hemsida supremecard.se

På vår hemsida finns det bland annat möjlighet att ansöka om att teckna kortkredit, se kontoinformation mm på Mina Sidor och kontakta oss via kontaktformulär. Det finns också möjlighet att teckna kortkredit med anslutet poäng- eller bonusprogram. Redovisning av poäng eller bonus sker löpande via kontoutdrag och på kontohavares konto via inloggning på Internet.

Om du gör något av det ovanstående kommer du att bli ombedd att lämna ut vissa personuppgifter om dig själv till oss. Resursgruppen respekterar ditt intresse för hur de personuppgifter som du delger oss behandlas. Vi vill härmed informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Om du ansöker om kontokredit

Om du ansöker om kontokreditelektroniskt kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom personnummer, namn, mailadress, telefonnummer, uppgifter om anställning och ditt hushålls ekonomi. Din information kommer att användas för att kreditpröva din ansökan exempelvis genom att kontrollera din ekonomi, verifiera dina uppgifter och annan bakgrundsinformation.

När du skickar en ansökan till oss via hemsidan kommer vi att be dig att godkänna våra villkor. I och med att du godkänner dessa lämnar du ditt samtycke till att Resursgruppen samlar in, behandlar, använder och sprider dina personuppgifter i syfte att behandla din ansökan. Vidare lämnar du samtycke till att du vid ett eventuellt avslag kan komma att erbjudas alternativ produkt eller kontaktas av en av Resurs Banks samarbetspartners. Om du inte vill lämna ditt samtycke kan vi inte ta emot din ansökan. Ditt samtycke omfattar alla personuppgifter som du lämnar i din ansökan, all ytterligare information som du förser oss med i anledning av din ansökan och all annan information som vi inhämtar från tredje part i syfte att behandla din ansökan, exempelvis information om dina ekonomiska förhållanden.

Om din ansökan beviljas kommer Resurs Bank att hantera dina personuppgifter i enlighet med vad som vid var tid anges i villkoren för kontokredit.

Villkor för kontokredit

Om du loggar in på Mina Sidor

Om du loggar in på Mina Sidor kommer du att bli ombedd att välja vilket eID du vill använda för att logga in. Din information kommer att användas tillsammans med annan information som vi inhämtar från tredje part i syfte att säkerställa din identitet. Första gången du besöker Mina Sidor kommer vi att be dig att godkänna våra användarvillkor för Mina sidor.

Användarvillkor för Mina Sidor

Om du kontaktar oss via kontaktformulär

Om du väljer att kontakta oss via ett kontaktformulär kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv såsom t.ex. personnummer, namn, mailadress, och telefonnummer. Din information kommer att användas i syfte att administrera ditt kundärende.

Vem har tillgång till informationen?

Resurs Bank, andra bolag i Resursgruppen, eller den Resurs Bank anlitar, kommer att behandla personuppgifterna för att hantera din prenumeration, ansökan, inloggning eller kontaktförfrågan. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådana tredje parter som Resursgruppen samarbetar med, exempelvis IT-leverantörer, externa bolag som kan vara involverade i våra processer.

Vem skyddar dina personuppgifter?

Resurs Bank ansvarar för att de personuppgifter du delger oss skyddas, och vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Resurs Bank AB med organisationsnummer 516401-0208. Om du har några frågor eller funderingar kring användandet av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på resursbank@resurs.se alternativt info@supremecard.se.

Du kan när som helst begära att dina personuppgifter korrigeras eller raderas. Du kan även kostnadsfritt, en gång per år, erhålla uppgift om vilka personuppgifter som Resurs Bank behandlar om dig. Skriv till ”Resurs Bank AB, Box 22209, 250 24 Helsingborg”.

För mer information hänvisas till Resurs Banks hemsida, www.resursbank.se, se framförallt information om PUL.

Supremecard.se använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på webbplatsen. Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används.